International mobilitet

Formål

Aarhus Universitets Forskningsfond ønsker at støtte ind- og udgående mobilitet på Aarhus Universitet. Dels ved at støtte gæsteforskerbesøg på AU for udenlandske forskere og ved at støtte AU-forskeres ophold ved udenlandske universiteter. Formålet med stipendierne er at udvikle AUs forskere både fagligt og personligt ved at give mulighed for international erfaring ved blandt andet at opbygge og styrke faglige netværk. Begge virkemidler kan søges af fastansatte forskere (lektorer/seniorforskere eller professorer) ved Aarhus Universitet.

·          Gæsteforskerstipendier: Der kan søges til ét sammenhængende gæsteforskerbesøg på 1 - 3 måneder. Der kan søges om tilskud til dækning af gæsteforskerens rimelige opholdsudgifter i form af opholdsstipendium eller løn samt rejseudgifter. Opholdsstipendiet udgør 15.000,- kr. pr. måned i op til 3 måneder hvorved stipendiet er skattefrit. Ansøgningen skal udformes af værten på AU.

·          Sabbaticalstipendier: Der kan søges om ophold af 3-9 måneders varighed, evt. med mulighed for at dele opholdet op i flere perioder. Der kan søges om op til 200.000,- kr. Midlerne kan medfinansiere udgifter til rejse og ophold. Herunder blandt andet rejseudgifter, husleje, frikøb fra AU, rejseudgifter til medfølgende familie og andre dokumenterede ekstraudgifter i forbindelse med udlandsopholdet.

Læs mere om ansøgningens indhold og rammer for virkemidlerne i ansøgningsvejledningen.

De to virkemidler har tilsammen en ramme på op til 5 millioner kr. til uddeling i 2020 med henblik på aktiviteter i 2021.

Ansøgningsfrist

Fredag d. 11. september 2020 kl. 12.00

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk på www.efond.dk/auff. Ansøgningsskemaer er tilgængelige en måned før ansøgningsfristen.

Beslutning om bevillingstildeling træffes på fondsbestyrelsens møde i november 2020, og ansøgere kan forvente at modtage svar i december 2020.

Spørgsmål vedr. ansøgningsproducere, krav og bedømmelse kan rettes til:

Tove Østergaard Le
Aarhus Universitet, AU Forskning og Eksterne Relationer
Telefon: 8715 2607, mobil: 2162 4921
E-mail: toe@au.dk