International mobilitet

Formål

 

AUFF ønsker at støtte ind- og udgående mobilitet på Aarhus Universitet. Dels ved at støtte gæsteforskerbesøg på AU for udenlandske forskere og ved at støtte AU forskeres ophold ved udenlandske universiteter. Formålet med stipendierne er at udvikle AUs forskere både fagligt og personligt ved at give mulighed for international erfaring ved blandt andet at opbygge og styrke faglige netværk.

 

De to virkemidler har tilsammen en ramme på op til 5 millioner kr. til uddeling i 2024 med henblik på aktiviteter i 2024 og 2025. Som noget nyt gives der overhead på ansøgningerne. En fast rate på 20% kan lægges oveni de ansøgte omkostninger forbundet med opholdet.

 

 

  • Gæsteforskerstipendier: Der kan søges til ét sammenhængende gæsteforskerbesøg på 1 - 3 måneder. Der kan søges om tilskud til dækning af gæsteforskerens rimelige opholdsudgifter i form af opholdsstipendium plus rejseudgifter eller løn og rejseudgifter. Opholdsstipendiet udgør 15.000,- kr. pr. måned (ekskl. overhead) i op til 3 måneder hvorved stipendiet kan være skattefrit, såfremt gæsten ikke ellers opholder sig i DK samme år. Ansøgningen skal udformes af værten på AU.

 

  • Sabbaticalstipendier: Der kan søges om et sammenhængende ophold af 3-9 måneders varighed, evt. med mulighed for, i specielle tilfælde, at dele opholdet op. Der kan søges om op til 200.000,- kr. (ekskl. overhead). Midlerne kan medfinansiere udgifter til rejse og ophold. Herunder blandt andet rejseudgifter, husleje, frikøb fra AU, rejseudgifter til medfølgende familie og andre dokumenterede ekstraudgifter i forbindelse med udlandsopholdet.

 

Læs mere om ansøgningens indhold og rammer for virkemidlerne i ansøgningsvejledningerne.

 

Begge virkemidler kan søges af fastansatte forskere (lektorer/seniorforskere eller professorer) ved Aarhus Universitet. Ansøgning skal vedlægges en indstilling fra institutleder.

 

Gæsteforskere, der kommer til AU skal minimum være på adjunktniveau.

 

Ansøgninger, der ikke overholder formkravene for ansøgningen vil blive afvist administrativt. Læs mere om ansøgningens indhold og rammer for virkemidlerne i ansøgningsvejledningerne på www.auff.dk/xx

 

 

 

Ansøgningsfrister i 2024

 

Onsdag d. 13. marts 2024, kl. 12.00

 

Onsdag d. 25.  september 2024, kl. 12.00

 

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk på https://auff.grant.nu/profile. Ansøgningsskemaer er tilgængelige en måned før ansøgningsfristen.

 

Spørgsmål vedr. ansøgningsproducere, krav og bedømmelse kan rettes til:

 

Tove Østergaard Le

Aarhus Universitet, AU Ph.d. og fondsbetjening Telefon: 2162 4921

E-mail: toe@au.dk