Bevillinger

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff. Herefter indstiller universitetet bevillinger til fonden. Få yderligere informationer om, hvilke kriterier der stilles til ansøgerne.

Uddelingsstrategi

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennem årene støttet videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Fondens bestyrelse har besluttet en fremadrettet uddelingsstrategi, hvor hovedlinjerne er lagt med to større puljer, en strategisk pulje og en ansøgningspulje, samt en mindre pulje til andre formål. Den strategiske pulje skal bidrage med støtte, der giver mulighed for en ekstra dimension i de kommende års større satsninger ved Aarhus Universitet. Ansøgningspuljen skal finansiere de af fondens programmer, der typisk løber over en række år, og hvor ansøgninger indhentes efter opslag.

I legatarfortegnelsen for 2018 er det muligt at få et indblik i, hvilke projekter der tidligere har modtaget støtte fra fonden.  En legatarfortegnelse for 2019 er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort i foråret 2020. Bevillinger skal anvendes i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, og der uddeles bevillinger inden for følgende puljer.

Aktuelle støtteprogrammer:

AUFF Starting Grants.

AUFF NOVA: Opslag medio 2020.

AUFF Flagskibe: Opslag ultimo 2020 med forventet bevilling i 2021. 

Mobilitet - ind/ud: Opslaget er udsat indtil der igen er åbnet tilstrækkeligt op for ind- og udrejse.

Publikationsstøtte: Der var ansøgningsfrist den 20. februar 2020, kl. 12.00.

Næste deadline forventes at blive 4. september 2020  

Ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg 

Forskningsophold i Møllehuset 

Forskningsophold i Husumgade: Opslag i løbet af marts 2020.