Bevillinger

Aarhus Universitets Forskningsfond modtager kun ansøgninger efter opslag og efter indstilling fra Aarhus Universitet. Det er derfor et krav, at ansøgningerne indsendes via det ansøgningssystem, Aarhus Universitet anvender: www.efond.dk/auff. Herefter indstiller universitetet projekter til fonden. Få yderligere informationer om, hvilke kriterier der stilles til ansøgerne.

Uddelingsstrategi

Aarhus Universitets Forskningsfond har gennem årene støttet videnskabelig forskning ved Aarhus Universitet. Fondens bestyrelse har besluttet en fremadrettet uddelingsstrategi, hvor hovedlinjerne er lagt med to større puljer, en strategisk pulje og en ansøgningspulje, samt en mindre pulje for støtte til forskningens fysiske rammer. Den strategiske pulje skal bidrage med støtte, der giver mulighed for en ekstra dimension i de kommende års større satsninger ved Aarhus Universitet. Ansøgningspuljen skal finansiere de af fondens programmer, der typisk løber over en række år, og hvor ansøgninger indhentes efter opslag.

I legatarfortegnelsen for 2018 er det muligt at få et indblik i, hvilke projekter der tidligere har modtaget støtte fra fonden.  Bevillinger skal anvendes i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, og der uddeles bevillinger inden for følgende puljer.

Aktuelle støtteprogrammer:

Læs mere om fondens virkemidler i 2019.

AUFF Starting Grants: Seneste ansøgningsfrist var 1. oktober 2019.

AUFF NOVA: Seneste ansøgningsfrist var 4. oktober 2019. 

AUFF Flagskibe: Seneste ansøgningsfrist var 1. maj 2019. 

Publikationsstøtte: Seneste ansøgningsfrist var 1. september 2019. 

Ph.d.-kurser, forskergruppemøder og AIAS-workshops på Sandbjerg 

Forskningsophold i Møllehuset 

Få flere informationer vedrørende støtteprogrammer.