AUFF NOVA

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder. Hvis projektet indeholder tværfaglige elementer og synergier inden for forskergruppen(erne) bør dette pointeres.

Ved bedømmelsen af ​​ansøgninger vil det videnskabelige potentiale og originaliteten af ​​projektet blive vægtet højere end ansøgerens CV.

I 2020 er rammen for AUFF NOVA op til kr. 30 mio. kr.

I 2020 består NOVA igen af to bevillingstyper:

1)    Små projekter (op til 600.000 kr.), varighed 1-3 år

2)    Store projekter (op til 3 mio. kr.), varighed 3-4 år

Der er ansøgningsfrist tirsdag d. 15. september 2020 kl. 12.00

AUFF NOVA henvender sig til fastansatte forskere på AU. Der kan ikke søges om frikøb. Se mere i ansøgningsguiden til AUFF NOVA her.

Ansøgninger skal udfyldes elektronisk via http://efond.dk/auff/

Ansøgningsskema er tilgængeligt i Efond en måned før ansøgningsfrist.

Beslutning om bevillingstildeling træffes på fondsbestyrelsens møde i november 2020, og ansøgere kan forventes at modtage svar i december 2020. 

Spørgsmål vedr. AUFF NOVA kan rettes til:

Tove Østergaard Le

Talentudviklingsenheden, Aarhus Universitet

Email: toe@au.dk

Telefon: 871-52607 eller 21624921

Uddelingsudvalg

Formand for udvalget, Professor Karl Anker Jørgensen, Faculty of Natural Sciences

Professor Helle Vandkilde, Faculty of Arts

Professor Helle Prætorius Øhrwald, Faculty of Health

Professor Jens Blom-Hansen, School of Business and Social Sciences

Nyt medlem afventer udpegning: En professor fra Faculty of Technical Sciences