AUFF Starting Grants 2021

Med Starting Grants ønsker AUFF at styrke vækstlaget og derigennem sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet. AUFF Starting Grants kan anvendes til international rekruttering til vækstområder med henblik på etablering af nye selvstændige forskningsområder og forskningsgrupper. Målgruppen for Starting Grants er nyansatte adjunkter, lektorer og professorer.

Der kan løbende ansøges om AUFF Starting Grants i forbindelse med forhandling om nyansættelse/rekruttering. Ansøgningen indsendes af institutleder med indstilling fra dekanen. Derudover er der to årlige ansøgningsrunder.

Ansøgningsrunderne i april og oktober er rettet mod vækstpunkter på Aarhus Universitet og her kan AUFF Starting Grants søges af nyansatte adjunkter, lektorer og professorer. For alle tre grupper gælder det, at ansættelsen skal være sket tidligst d. 1. august 2020 for ansøgningsrunden i april og tidligst d. 1. februar 2021 eller herefter for ansøgningsrunden i oktober.

Ansøgningerne prioriteres af dekaner og institutledere forud for beslutning om uddeling. Der vil i 2021 være en ramme på i alt 40 mio. kr. til AUFF Starting Grants.

Beløbsrammer

  • Adjunkt: Op til 2,4 mio. kr. over en periode på 3 år
  • Lektor: Op til 4 mio. kr. over en periode på 3 år
  • Professor: Op til 5 mio. kr. over en periode på 3 år

Ansøgningsfrister i 2021

  • Tirsdag d. 13. april 2021, kl. 12.00
  • Fredag den 1. oktober 2021, kl. 12.00

Ansøgninger til ansøgningsrunden udfyldes elektronisk på http://efond.dk/auff/. Se ”Guide for Applicants, Starting Grants 2021” her.

Løbende ansøgning i forbindelse med aktuel rekruttering

For at kunne ansøge om et AUFF Starting Grant uden for ansøgningsrunderne skal der være tale om en aktuel og presserende rekrutteringssituation, hvor et AUFF Starting Grant vil være afgørende for tiltrækning af en særdeles attraktiv kandidat, der i situationen har andre jobtilbud på hånden.

Ansøgning fra institutleder med indstilling fra dekan og med tilhørende bilag (se ”Guide for Applicants, Starting Grants 2021” for detaljer) sendes i en samlet pdf-fil via e-mail til: Tove Østergaard Le, Talentudviklingsenheden, AU Forskning og Eksterne Relationer, E-mail: toe@au.dk.

Spørgsmål vedr. AUFF Starting Grants kan rettes til:

Tove Østergaard Le
Talentudviklingsenheden, AU Forskning og Eksterne Relationer Aarhus Universitet
Mobil: 2162 4921
E-mail: toe@au.dk

Uddelingsudvalget

  • Professor Karl Anker Jørgensen, AU Natural Sciences
  • Professor Lotte Bach Larsen, AU Technical Sciences
  • Professor Helle Vandkilde, AU Arts
  • Professor Helle Prætorius Ørhwald, AU Health
  • Professor Jens Blom-Hansen, AU Business and Social Sciences