Nyt datterselskab i fonden

Nyt datterselskab: Aarhus Universitetsforlag A/S

Efter 28 år som selvejende fond skifter Aarhus Universitetsforlag nu ejer. Aarhus Universitets Forskningsfond har netop overtaget Aarhus Universitetsforlag. Med ejerskabet placeret hos en velkonsolideret, privat erhvervsdrivende fond sikres forlaget nu en stabil ejerkreds.

 

Aarhus Universitetsforlag blev oprettet i 1985 med det formål ”at fremme formidling af forskningsresultater og resultater af anden faglig virksomhed fra Aarhus Universitet”.

 

Siden begyndelsen i 1985 har forlaget udgivet mere end 1400 titler. Forlaget har gennem alle årene satset på videnskabelig litteratur og videnskabsformidlende udgivelser. Fælles for dem alle er, at de er forankret i en stærk faglighed.

 

I forbindelse med ejerskiftet er der gennemført et generationsskifte i ledelsen, hvor den tidligere souschef, Carsten Fenger-Grøndahl, er blevet indsat som forlagsdirektør.

 

En sikker havn med fremtidsmuligheder

”Aarhus Universitetsforlag har været - og er - helt afgørende for formidlingen af Aarhus Universitets forskning.  Nu er tiden kommet til at finde en sikker havn med fremtidsmuligheder, og her er Aarhus Universitets Forskningsfond den helt rette ejer, da forlaget nu bliver en del af en fond, hvis formål ligeledes er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet”, udtaler bestyrelsesformand for Aarhus Universitetsforlag, professor Ole Øhlenschlæger Madsen.

 

Direktør Jørgen Lang fra Aarhus Universitets Forskningsfond forklarer baggrunden for det nye ejerskab således: ”Aarhus Universitetsforlag kompletterer Aarhus Universitets Forskningsfonds  øvrige aktiviteter, da fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Aarhus Universitets Forskningsfond har i forvejen investeringer i selskaber, der støtter op om fondens formål. Det hænger rigtig godt sammen med Aarhus Universitetsforlag, som er et vindue til omverdenen”.

 

Aarhus Universitets Forskningsfond

Fonden blev stiftet i 1944 med det formål at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet.

 

Gennem årene har Aarhus Universitets Forskningsfond også placeret midler i andre værdipapirer, hvorfra afkastet er med til at sikre fonden mulighed for at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. I 2012 udgjorde denne støtte 88 mio. kr. Fonden støtter bl.a. formidling af forskningen ved Aarhus Universitet.

 

Læs mere om Aarhus Universitetsforlag A/S på www.unipress.dk

Læs mere om Aarhus Universitets Forskningsfond på www.auff.dk

Pressekontakt og yderligere oplysninger:

 

Forlagsdirektør Carsten Fenger-Grøndahl

Telefon 8715 3971

cfg@unipress.au.dk

 

Bestyrelsesformand, Aarhus Universitetsforlag, samt næstformand i bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond: Professor Ole Øhlenschlæger Madsen

Telefon 8716 5525

Mobil: 5363 3365

omadsen@econ.au.dk