Anders Bredahl Kock

Anders Bredahl Kock: Et uforudsigeligt møde

Selv om Anders Bredahl Kock forsker i at kunne forudsige tendenser, så var det noget af en tilfældighed, at han løb ind i lige præcis den person, der siden skulle inspirere ham til en del af hans ph.d.

- Jeg var til et kursus med den amerikanske forsker Joel Horowitz. I pauserne og hen over frokosten faldt jeg i snak med ham, og han gjorde mig opmærksom på orakelefficiente estimatorer, som jeg så valgte at arbejde videre med til anden del af mit ph.d.-projekt, siger Anders Bredahl Kock, der gav sin ph.d.-afhandling titlen Forecasting and Oracle Efficient Econometrics.

Første del beskriver modeller til forudsigelse af renter, arbejdsløshed og andre makroøkonomiske variabler ved hjælp af kunstig intelligens.

Højdimensionale datasæt

I den anden del fokuserer han på udvælgelse af variabler i modeller, der indeholder flere variabler. Afhandlingen påviser, at de foreslåede metoder kan vælge præcist de rigtige variabler ud og måle effekten af disse lige så præcist, som om kun disse havde været inkluderet i modellen.

Anders Bredahl Kock giver følgende eksempel på, hvordan hans forskning eventuelt kan vise sin anvendelighed på det konkrete plan.

- Hvis man for eksempel skal forudsige, hvornår folk vil gå på pension, er der en lang række variabler, der spiller ind i løbet af et menneskes levetid. Det kan være tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomst, formue, sygdomsforløb og andre variabler, som er samlet i store databaser, og som eksempelvis kan være nyttige for pensionsselskaber, der gerne vil kunne forudsige, hvornår deres kunder går på pension. I mit ph.d.-forløb har jeg arbejdet med modeller, der vil kunne beskrive, hvilke af disse variabler der er relevante for udregning af pensionsalder. Det er et område, som jeg forestiller mig at arbejde videre med på sigt, så de teoretiske modeller rent faktisk kan anvendes i praksis, siger Anders Bredahl Kock.

Internationale aktiviteter

Ud over prisen fra Aarhus Universitets Forskningsfond har Anders Bredahl Kock også modtaget Ung Eliteforsker Pris. Midlerne vil han blandt andet benytte til at deltage i konferencer i eksempelvis Shanghai og Singapore. Stipendiet skal også bruges til at invitere gæsteforelæsere til Danmark samt længerevarende ophold i udlandet.