Anne Mette Kjeldsen

Et nyt grundlag for at værne om motivationen

Hvor blev motivationen af? Samfundets serviceproducenter mister en stor del af deres motivation, når de møder arbejdsmarkedet. En tålmodig statskundskaber har gået dynamikkerne efter i sømmene.

Det skal være ”noget med mennesker”. Sådan tænker mange unge heldigvis, når de står over for studievalget, og nogle år senere møder vi dem som lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og fysioterapeuter. Fælles er, at de er motiveret af at gøre noget godt for andre og bidrage til samfundet. Men hidtil har vi ikke vidst, hvilke dynamikker der styrer deres motivation.

Anne Mette Kjeldsen fra Institut for Statskundskab leverer med sin ph.d.-afhandling internationalt banebrydende resultater, der kan betyde, at vi fremover kan få mere ud af vores skattekroner.

Virkeligheden chokerer

Som noget helt nyt har Anne Mette Kjeldsen fulgt motivationen hos landets fysioterapeuter og socialrådgivere over tid. Gennem spørgeskemaundersøgelser og interviews har hun analyseret deres ”public servicemotivation” fra de var sidsteårsstuderende på uddannelsen og ind i deres første job.

– Mine resultater viser et stort fald i motivationen, når den nyuddannede serviceperson kommer ud på arbejdsmarkedet. Faldet er størst i den private sektor, og forklaringen er, at man i det offentlige er bedre til at understøtte den ansattes motivation ved at hjælpe ham eller hende med at finde sig til rette, forklarer Anne Mette Kjeldsen.

Opgavernes indhold har betydning. Socialrådgivere er ingen undtagelse. Men de har vist sig svære at opspore efter endt uddannelse, og kun med stor ihærdighed lykkedes det Anne Mette Kjeldsen to gange at undersøge den enkelte socialrådgivers motivation i forhold til forskelligartede arbejdsopgaver.

Socialrådgivere er særligt interessante, fordi nogle arbejder med serviceregulering inden for det offentlige bureaukrati, for eksempel i et jobcenter, mens andre arbejder med opgaver tættere knyttet til brugerne, for eksempel i sociale døgninstitutioner.

– Der er flest jobs med regulering, men langt de fleste socialrådgivere brænder for at arbejde med serviceproduktion. De ønsker at hjælpe de svage i samfundet, og nogle ser sig selv i opposition til systemet, fortæller Anne Mette Kjeldsen.

Grundlag for bedre ledelse

Det kan være dybt problematisk, hvis de højt public service-motiverede medarbejderes adfærd er i strid med politiske målsætninger. Anne Mette Kjeldsens undersøgelser peger på, at det kan få betydning for de ydelser, vi som borgere får.

– Min forskning giver hints til ledere om, hvad de skal lægge vægt på for at undgå, at medarbejderens motivation falder, og hvordan de kan hjælpe medarbejderen til at udleve sin motivation inden for de givne rammer, fortæller Anne Mette Kjeldsen, som stadig er i fuld gang med at formidle sine resultater for offentlige ledere, i Djøf-klubber, fagforeninger og på internationale konferencer.