Ny direktør for Sandbjerg Gods

Sandbjerg Gods får ny direktør, når Henrik Dalgaard overtager roret den 1. december. Han afløser Søren Mogensen, som har valgt at gå på pension efter otte år på posten. Samtidig er Sandbjerg Gods i en proces på vej mod at blive et datterselskab i koncernen Aarhus Universitets Forskningsfond i begyndelsen af 2021.

Det bliver en person med godt kendskab til Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet, der fra 1. december skal stå i spidsen for Sandbjerg Gods. Her overtager direktionsassistent i Aarhus Universitets Forskningsfond, Henrik Dalgaard, rorpinden hos det smukke gods i Sønderjylland.

”Henrik har et stort kendskab til både universitetet, fonden og selve godset, og hans erfaring, indsigt og netværk vil være et meget stort aktiv for Sandbjerg Gods i de kommende år”, siger Brian Bech Nielsen, der som rektor for Aarhus Universitet også er bestyrelsesformand for godset.

Han forklarer, at godset står over for en større renovering med omlægning til jordvarme og indførelse af energisparende klimastyring. Det stiller store krav til godsets økonomiske fundament, og derfor har bestyrelsen besluttet, at Sandbjerg Gods i løbet af 2021 skal overdrages fuldt ud til Aarhus Universitets Forskningsfond.

Henrik Dalgaard ser frem til at stå i spidsen for den fornyelsesproces, der venter forude. Men han vil også bruge sin baggrund fra forlagsbranchen til at skabe en mere synlig profil for godset:

”Jeg vil arbejde for at udvikle selve kursusvirksomheden med flere internationale aktiviteter, livestreaming af foredrag og nye pakkeløsninger inden for ph.d.- og disputatsforsvar, tiltrædelsesforelæsninger og så videre. Jeg har også en drøm om at benytte det smukke parkanlæg til arrangementer med afsæt i Aarhus Universitets forskning”, fortæller Dalgaard.

Den nuværende direktør, Søren Mogensen, har valgt at gå på pension 1. december, og Brian Bech Nielsen udtrykker stor anerkendelse for den indsats, som den tidligere sundhedsdekan har leveret igennem de seneste otte år:

”Søren har ydet en lang og meget dedikeret indsats for både Aarhus Universitet og Sandbjerg Gods, og på bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige en stor og velment tak for det flotte arbejde, han har udført. Han har været en stor figur i universitetets og Sandbjerg Gods' historie, og det er et yderst velfortjent otium, han nu går i møde”.

Yderligere information:
Direktør Henrik Dalgaard
Tlf. 2382 3230