Fonden opfører AUH Forum

I Aarhus Universitets Forskningsfond er vi stolte over at bidrage til faciliteter, som kan trække dele af Aarhus Universitets kliniske forskning endnu tættere på behandlingspraksis. AUH Forum bliver et nyt vartegn på Aarhus Universitetshospital, og det er via datterselskabet AUFF Invest Forum medfinansieret af fonden. Torsdag den 11. marts blev der holdt rejsegilde på byggeriet, dog kun med begrænset deltagelse pga. Covid-19 restriktioner.

AUH Forum bygger på et samarbejde mellem flere samarbejdspartnere med fælles visioner om at skabe Aarhus Universitetshospitals nye multifunktionshus. AUH Forum kommer til at rumme en række forskningsenheder fra Region Midt og Aarhus Universitet, et nyt Steno Diabetes Center Aarhus, faciliteter til Folkekirken samt et patienthotel med ca. 60 værelser i de øverste etager. Aarhus Universitets Forskningsfond har finansieret forskningsfaciliteterne til Aarhus Universitets forskere, mens den øvrige del af bygningen er finansieret af Region Midtjylland og KommuneLeasing – og med en donation fra Novo Nordisk Fonden til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus.

Aarhus Universitetshospital får med AUH Forum et iøjnefaldende vartegn. Det bliver en bygning på 22.800 kvm i 14 etager, og bygningen bliver en af hospitalets fem hovedankomstområder. Byggeriet tages i brug i 2022. 

Du kan se, hvordan byggeriet tegner sig og samtidig ane fremtidsperspektiverne i denne video fra rejsegildet af AUH Forum.