Oprensning på Høfde 42 støttes af Aarhus Universitets Forskningsfond

 

PRESSEMEDDELELSE FRA AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND OG REGION MIDTJYLLAND

Oprensning på Høfde 42 støttes af Aarhus Universitets Forskningsfond

Cheminovas tidligere ejer, Auriga Industries A/S, har fået mulighed for at bidrage med 125 mio. kr. til oprensning på Høfde 42. Med midler fra partierne bag finansloven for 2021 og 50 mio. kr. øremærket i tidligere finanslove er der nu tilvejebragt den nødvendige finansiering til en oprensning af Høfde 42.

Auriga Industries A/S har på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget at bistå med et engangsbeløb på 125 millioner kroner til oprensning af jordforurening på Høfde 42 ved Vesterhavet. Selskabet Auriga Industries A/S, der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, kan give dette bidrag på baggrund af en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen.

Opgaven med at rydde op på de forurenede grunde ligger hos Region Midtjylland, men det har ikke været muligt at løfte den ekstraordinært store opgave uden bistand udefra. En fuld oprensning af generations-forureningen på Høfde 42 vurderes at koste i alt 250 mio. kroner.

- Vi kan nu se et klart lys for enden af en meget lang og mørk tunnel. Det vil jeg gerne takke både Aarhus Universitets Forskningsfond og partierne bag finansloven for, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Region Midtjylland har sammen med private virksomheder og med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet udviklet metoder til at rense jorden på Harboøre Tange.

- Så vi ved, hvad der skal gøres. Nu har vi også pengene til at realisere projektet. Danmark skriver miljøhistorie i disse dage, siger Anders Kühnau.

Metoderne til oprensning er på nuværende tidspunkt forbedrede i sådan en grad, så forureningen på Høfde 42 kan renses lokalt og forventeligt inden for den økonomiske ramme på 250 mio. kroner i løbet af en overskuelig årrække. 

- Generationsforureningerne som Høfde 42 er fortidens synder, som vi nu for alvor kan tage fat på at få ryddet op i. Med finanslovsaftalen kan vi oprense en række af Danmarkshistoriens største forureninger, og det er klart, at et så stort bidrag fra Aarhus Universitets Forskningsfond bringer os endnu længere. Det er jeg utrolig glad for, og det viser, at de også er med til at tage et samfundsansvar for oprydningen efter Cheminova, siger miljøminister Lea Wermelin.

Oprensning har kolossal betydning

Brian Bech Nielsen, bestyrelsesformand for Aarhus Universitets Forskningsfond, som også er Aurigas kapitalejer, glæder sig meget over, at der nu er fundet en vej til at bidrage til oprensningen.

- Det har ligget Aarhus Universitets Forskningsfond meget på sinde at få gang i oprensningen. En oprensning af området har kolossal betydning, ikke mindst for beboerne og naturen ved Harboøre Tange. Derfor er jeg meget glad for, at Erhvervsstyrelsen har givet os grønt lys til, at Auriga Industries A/S kan give et bidrag til oprensningen af Høfde 42 med de 125 mio. kroner, siger Brian Bech Nielsen, der er rektor på Aarhus Universitet og bestyrelsesformand for forskningsfonden.

Betingelser for bidraget

Ud over  at Region Midtjylland dokumenterer, at regionen får fuld finansiering til hele oprensningen af Høfde 42, stiller Auriga krav om, at der indsættes en styre- eller følgegruppe, som selskabet får mulighed for at udpege et eller flere medlemmer til.

Denne gruppe får som opdrag at følge processen med oprensningen til dørs.

Selskabet Auriga Industries A/S planlægges herefter opløst, da der ikke længere er aktiviteter i selskabet. Eneste aktivitet i selskabet var indtil salget i 2015 kemivirksomheden Cheminova.

Baggrund

Cheminovas deponering af kemikalieaffald på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelsen fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.

I dag er giftdepotet ved Høfde 42 indkapslet af en 600 meter lang jernspunsvæg, der forhindrer, at kemikalieaffaldet siver ud i Vesterhavet. Myndighederne har beregnet, at der ligger ca. 110 tons kemikalier i depotet. 

Aarhus Universitets Forskningsfond foreslog i forbindelse med behandlingen af salget af Cheminova på Aurigas Generalforsamling, at der frigjordes midler til oprensningen, men forslaget vandt på daværende tidspunkt ikke den fornødne tilslutning.

Flere oplysninger på https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/jordforurening/forurening-pa-harboore-tange/kemikaliedepotet-ved-hofde-42/

Kontakt:

Regionsformand Anders Kühnau

Region Midtjylland

Telefon: 23 60 27 68

E-mail: Anders Kühnau (kuhnau@rr.rm.dk)


Direktør Jørgen Lang

Auriga Industries

Telefon: 8715 3361

E-mail: jl@auff.dk

 

Bestyrelsesformand Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitets Forskningsfond og rektor på Aarhus Universitet

Telefon: 23382349

E-mail: rector@au.dk