Martin Thyrsgaard

Hvordan udvikler finansiel risiko sig over en handelsdag?

Med ph.d. Martin Thyrsgaards metoder kan man studere mere præcist, hvad der foregår på de finansielle markeder, og bedre forstå betydningen af, hvordan markederne er organiseret.

Af Filip Graugaard Esmarch

Martin Thyrsgaard er en økonomiforsker med selvtilliden i orden. Ved hjælp af kompliceret matematik har han gennem størstedelen af sit ph.d.-forløb taget livtag med accepterede standarder inden for forskning i markedsstruktur ved brug af højfrekvent finansiel data. Disse enorme datasæt indeholder blandt andet alle gennemførte handler samt løbende bud- og udbudspriser. Forskning i disse data har blandt andet relevans i forhold til styring af finansiel risiko.

Men det handler også om at finde ud af, hvordan markederne egentlig fungerer, og dermed også hvordan man indretter dem hensigtsmæssigt, forklarer Martin Thyrsgaard: ”Hvordan påvirker selve organiseringen af de finansielle markeder den dynamiske udvikling af priser og risici i løbet af en handelsdag? Og hvordan påvirker den de forskellige aktørers måde at agere på?” opsummerer han om udgangspunktet for sin forskning.

Dumper det etablerede
Først skabte Martin Thyrsgaard en metode til statistisk at teste, hvor godt de gængse modeller for beregning af visse former for usikkerhed på finansmarkedet reelt passer med data. Man vidste godt, at de ældre modeller rummede svagheder, men Thyrsgaard kunne nu vise, hvorfor de ikke var gode. Papiret blev usædvanlig hurtigt udgivet i et toptidsskrift inden for feltet, og indholdet fik to af feltets mest anerkendte forskere til at spærre øjnene op. Begge er professorer ved det førende Northwestern University i Chicago, og for Martin Thyrsgaard førte det til et ophold i Chicago, hvor det næste kapitel i hans afhandling blev til i samarbejde med professorerne. ”Vores papir er et skridt på vejen til at forstå, hvilken indflydelse børsernes åbne- og lukketider har for udviklingen af risiko hen over handelsdagen. Traditionelt har man antaget, at den relative usikkerhed omkring en aktiepris på et givet tidspunkt af dagen skulle være den samme på tværs af handelsdage. Sådan et mønster vil man gerne kunne tage højde for, når man skal studere, hvordan en bestemt udmelding fra Centralbanken påvirker usikkerheden. Men vores statistiske test viser, at det ikke er så enkelt, fordi mønsteret faktisk ikke er konstant fra dag til dag.”

Højfrekvente handlere

I afhandlingens sidste kapitel undersøger Martin Thyrsgaard, hvordan brugen af computerbaserede handelsmetoder ændrer sig hen over en dag. ”Jeg dokumenterer, at de computerdrevne high frequency traders er ret aktive med at flytte information fra én børs til en anden. Dermed udfylder de en vigtig rolle i forhold til at udligne priser på en aktie, som handles på forskellige børser. Og de gør det faktisk mere og mere i løbet af en handelsdag i takt med, at de bliver mere sikre på, hvad der foregår med priserne den pågældende dag,” siger han. Papiret skaber således rammerne for bedre at kunne analysere, hvilken rolle disse aktører spiller i forbindelse med blandt andet ekstreme prisudsving. Med en postdoc-bevilling fra DFF arbejder Martin Thyrsgaard nu, stadig med base i Chicago, på at afdække dette nærmere.