Ole Köhler-Forsberg

Betændelseshæmmende medicin kan forbedre behandling af depression

Ole Köhler-Forsberg har påvist, at immunsystemet kan hænge så tæt sammen med psykisk sygdom, at betændelseshæmmende medicin kan være med til at behandle depression.

Af Filip Graugaard Esmarch

Da Ole Köhler-Forsberg som lægestuderende stødte på ordet psykoneuroimmunologi, var han straks interesseret.

Forskningsfeltet, som på det tidspunkt var i sin spæde start, kombinerede flere ting, han særligt havde fattet interesse for: psyke, hjerne og immunsystem. På feltet undersøger man den gensidige påvirkning mellem systemer, som hver især er yderst komplekse.

”Meget længe har man troet, at hjernen og immunsystemet var to adskilte systemer. Op gennem historien har der ellers været masser af observationer af, at immunsystem-sygdomme sagtens kan påvirke psyken. Man mente dog at blod-hjerne-barrieren, som adskiller hjernevævet fra blodet, beskyttede hjernen, og at der derfor ikke fandtes noget immunsystem i hjernen,” forklarer Ole Köhler-Forsberg.

I sin ph.d. har han i høj grad bidraget til at hjælpe ny viden videre på feltet, dels gennem en metaanalyse, som samler resultaterne af en mængde international forskning, og dels gennem omfattende danske registerstudier. Begge dele understøtter den overordnede konklusion i hans afhandling, nemlig at mange forskellige lægemidler, som påvirker immunsystemet, samtidig kan have antidepressive effekter.

Det hjælper faktisk

”Med vores metaanalyse undersøgte vi nærmere, hvad de kliniske studier på området viser omkring forskellige medikamenter og patientgrupper. Ud fra undersøgelser af samlet set omkring 10.000 mennesker står det klart, at betændelseshæmmende behandling faktisk har en effekt på depression,” fastslår Ole Köhler-Forsberg. Et vigtigt fund er i den sammenhæng, at næsten alle de mange typer af medikamenter, som er anvendt i forsøgene, ser ud til at have den ønskede effekt.

”Mange af studierne ser på gigtmedicin, fordi folk med en smertetilstand som gigt også mere hyppigt har depression. Men gigtmedicin kan have store bivirkninger og være direkte farlig for hjertepatienter, som er en anden gruppe, der ofte lider af depression. Derfor er det godt, at kolesterol sænkendemidler blandt andet også virker,” siger Ole Köhler-Forsberg.

Undersøgte danskerne

Han sørgede for en markant underbygning af disse fund gennem omfattende studier af danskerne via Sundhedsstyrelsens registre, som giver unikke muligheder for at undersøge kombinationer af lægemidler på en hel befolkning. Og andre forsker nu videre: Der er oprettet flere kliniske studier baseret på fund i det store registerstudie, og Ole Köhler-Forsberg håber, at man på sigt kan hjælpe flere af de mange patienter med depression, som ikke reagerer særlig godt på antidepressiv medicin alene.

”Det kunne være, at man i psykiatrien skulle tage blodprøver for at måle, hvor meget betændelse den enkelte patient med depression har i kroppen. Men der er brug for mere forskning i, hvordan man tilpasser behandlingen til den enkelte patient,” konstaterer han.

Selv arbejder han p.t. klinisk som læge, men er sideløbende ansat som ekstern lektor og undersøger, hvilke undergrupper af patienter med depression, som kan have gavn af betændelseshæmmende medicin.