Ph.d.-prisvindere 2022

AUFF’s talentpris går til en række nye ph.d.’er, som inden for hver deres fag har vakt ekstraordinær opsigt for deres resultater og deres formidling af dem. Som en anerkendelse af indsatsen modtager de hver 50.000 kr.

Proceduren for indstilling til prisen er den, at hvert fakultet anbefaler et antal af deres nye forskertalenter til at modtage prisen. Herefter udvælger universitetet og Forskningsfonden i fællesskab de bedst egnede. I den sammenhæng har udvalget kigget på den overordnede indsats i løbet af forskeruddannelsen og altså ikke blot selve afhandlingen.

I år uddeles prisen til en antropolog, en læge, en psykolog, en teoretisk kemiker og en softwareingeniør. De har bidraget med ny viden om psykisk sårbare unges fælleslæsning af skønlitteratur, behandling af hjertestop på hospitaler, følelsesmæssig udvikling i voksenalderen, kvantekemisk metodeudvikling og effektiv IoT-dataover- førsel. Alle fem prismodtagere beskæftiger sig stadig med forskning, de første tre i forskerstillinger og de to sidste som ansatte i forskningsbaserede virksomheder.

Ph.d.-prisvinder Charlotte Ettrup Christiansen.

Ph.d.-prisvinder Mai Bjørnskov Mikkelsen.

Ph.d.-prisvinder Kasper Glerup Lauridsen.

Ph.d.-prisvinder Niloofar Yazdani